O nas

Witamy Was na stronie internetowej Przedszkola Niepublicznego Misiaczek w Lublinie

Kilka faktów i informacji:

Przedszkole Niepubliczne Misiaczek usytuowane jest w Lublinie, w dzielnicy Wrotków,
na parterze bloku mieszkalnego przy ul. Wapowskiego 1/4A.Lokal przedszkola oraz jego wyposażenie spełniają wszystkie normy i przepisy gwarantujące  bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy i nauki dla dzieci, i zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców ze stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz straży pożarnej. Sale są przestronne, kolorowe i pełne zabawek.

31 sierpnia 2010 roku decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie, Przedszkole Niepubliczne Misiaczek zostało wpisane do Ewidencji Szkół Niepublicznych Gminy Lublin pod numerem 89/G/N. Nasze przedszkole funkcjonuje nieprzerwanie od września 2010 roku.

 

Nasze atuty:

 • Najdłuższe w okolicy godziny otwarcia : 6.30 – 18.00!
 • Opieka nad dziećmi w sobotę (za dodatkowa opłatą)
 • Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

język angielski, język niemiecki, zajęcia muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, regularne przedstawienia teatralne, warsztaty kulinarne, nauki pierwszej pomocy oraz inne występy i atrakcje dla dzieci.

 • Atrakcyjne cenowo odpłatne zajęcia dodatkowe:

zajęcia taneczne, religia, szachy, zajęcia cyrkowe, zajęcia plastyczne.

 • Liczna i wysoko wykwalifikowana kadra.

3 grupami dzieci (45 dzieci) na co dzień zajmuje się 9 pań (pani dyrektor, 3 panie nauczycielki, 4 panie pomoce oraz pani logopeda). Wszystkie pracownice mają wykształcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na zajmowanych stanowiskach.

 • Przedszkole jest czynne we wszystkie dni pracujące w roku oprócz „czerwonych kartek” w kalendarzu.

Nie robimy żadnych ferii czy dodatkowych wolnych dni między świętami.

 • Przedszkole jest czynne również w wakacje.

Co roku pracujemy przez pierwszą połowę lipca i cały sierpień. Drugą połowę lipca przeznaczamy zawsze na wykonanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.

 • Bezpłatne zajęcia adaptacyjne przez cały rok.

Chcemy, aby rodzice zanim podejmą decyzję o powierzeniu nam swojej pociechy pod opiekę, mieli możliwość zaznajomienia się z przedszkolem. Dlatego zapraszamy rodziców wraz z przyszłymi przedszkolakami do jak najczęstszego odwiedzania Misiaczka. Dzięki temu dzieci mogą oswoić się z nowym miejscem, paniami i innymi dziećmi a rodzice mogą przyjrzeć się naszej pracy i codziennemu rytmowi życia przedszkolnego. Podczas systematycznych odwiedzin i wspólnej zabawy budujemy wspólną więź i zdobywamy wzajemne zaufanie, co bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci.

 • Comiesięczne konsultacje dla rodziców.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00 cała kadra przedszkola czeka w placówce na rodziców, którzy chcą porozmawiać na temat swoich dzieci.

 • Nacisk na rzetelne przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

Między innymi nauka czytania i pisania w zerówce.

 

Ciekawe sposoby na uatrakcyjnienie dzieciom pobytu w przedszkolu min.:

 • Regularnie organizujemy dla dzieci warsztaty kulinarno-przyrodnicze, nauki udzielania pierwszej pomocy „Mały Medyk”, „Spotkania z Panią Nutką”: zajęcia edukacyjno-muzyczne zaznajamiające dzieci z muzyką poważną, warsztaty integracji sensorycznej i inne.
 • Zapraszamy do przedszkola ciekawych gości, przedstawicieli różnych zawodów min: policjantów, lekarzy, sportowców, górników itp. Nasze przedszkole odwiedzają różnego rodzaju artyści, objazdowe grupy teatralne z przedstawieniami kukiełkowymi, muzycy ludowi i filharmonicy, trupy cyrkowe itp.
 • Zabieramy dzieci na ciekawe wycieczki i wyprawy. Byliśmy między min. w gospodarstwach agro-turystycznych w Leonowie i w Dąbrówce, w małych zoo, Parku Saskim, w Teatrze Andersena, w ośrodku TV Lublin, w siedzibie Lubelskiego Wolontariatu i wielu, wielu innych ciekawych miejscach.